Beszámoló az "Európa fejlesztéspolitikája közelről" című eseményünkről

Beszámoló a Repbulikon érendrédi workshopjáról

 
 
jún.
21.

Beszámoló az "Európa fejlesztéspolitikája közelről" című eseményünkről

Republikon Intézet
 

Június 14-én került megrendezésre az „Európa fejlesztőpolitikája közelről” című konferenciánk a romániai Érendréden (Adrid). A kerekasztal-beszélgetésen részt vett Bogdan Georgescu (igazgató, Nagykárolyi Kulturális, Sport- és Turisztikai Igazgatóság), Hágó Nándor (Nagykárolyi Városi Múzeum igazgatója) Hann Péter (projektvezető, Ezer Gyerek Egyesület) és Papp Tibor (polgármester, Érendréd). A beszélgetés moderátora Nagy Zsolt (projektvezető, Republikon Intézet) volt.

Hann Péter első előadóként az európai uniós fejlesztésekről, pályázatokról beszélt, illetve az európai uniós választások kapcsán elemezte az európai fejlesztéspolitikát. A jelenlegi – kilencedik – európai parlamenti választás mozgatta meg a legtöbb választópolgárt. Megjelent egy bizonyos szintű átszerveződés az ideológiák reprezentációjának tekintetében. Míg a szociáldemokrata pártok gyengültek, addig a liberális oldal megerősödött. A környezetvédelem fontosságát jelzi a zöldpolitika megerősödése is. Az ENF, mint szélsőjobboldali migráció ellenes csoportosulás bővült, de nem jelent meg esetükben áttörés, vagyis nem került az Európai Uniót bontani kívánó csoport vezető szerepbe.

A különböző ideológiát képviselő pártok véleménye az európai uniós fejlesztési tervek tekintetében is megoszlik. A néppárt a fenntartható fejlődést szolgáló projektekbe fektetne be, mint például megújuló energiaforrások; a szociáldemokraták az egyenlőtlenségek csökkentésére helyeznék a hangsúlyt; a konzervatív pártok a vállalkozások fejlesztését segítenék elő, amely véleményük szerint fellendítené a munkaerő keresletet és azon keresztül az általános jólétet. A liberális erők az üzleti projektek, szektor fejlesztését helyeznék előtérbe, ezen belül is a közlekedésre és oktatásra koncentrálva (Magyarországon az egészségügyi szektorral kiegészítve), a zöld pártok tevékenységének fókuszában a zöldpolitika áll, míg a szélsőjobboldali elemek szövetsége az európai uniós támogatások önálló felhasználásának való lehetőségét mozdítanák elő. Véleménye szerint, ha európai uniós fejlesztésekről beszélünk mindent meg kellene tennünk azért, hogy a klímahelyzeten javítsunk és pártpolitikától függetlenül ennek a célnak kellene a legnagyobb prioritást élveznie.

Ezt követően Bogdan Georgescu és Hágó Nándor ismertette Nagykároly legfontosabb pályázatait az elmúlt 10 évből. Ezek keretein belül a város az épületek felújítása mellett szociális, kulturális és turisztikai aktivitásba is kezdhetett, amelynek előnyei, jótékony hatásai Georgescu megfogalmazásában hosszú évekre kinyúlhatnak. A két legnagyobb befejezett pályázat a Károlyi-kastély, illetve a Nagykárolyi Kulturális Központ felújítása volt. A Károlyi-kastély felújítása három évig zajlott, amelyet megelőzően a kastély 6-7 évig elhagyatottan állt. A pályázat keretén belül megvalósult egy interaktív helytörténeti kiállítás, valamint az erdődi vár felújítása is. A turisztikai fellendülés hatására az elmúlt öt évben új hotelek, vendéglők épültek a városban, ami tovább segíti ezen folyamat fejlődését. A második nagy pályázat keretén belül a kulturális központ került felújításra, amely mára magába foglal egy színházat, művelődési házat, illetve stúdiótermet. A színház új páholyokkal rendelkezik, évente körülbelül 200 előadás zajlik benne és jelenleg párhuzamosan hat bérlet kapható. Ezenfelül megtörtént a görög katolikus templom. Az aktuálisan folyó pályázatok közül említést tett Bogdan Georgescu a Somos Szabadidőparkról, valamint egy Multifunkcionális Központról is, amely majd egy könyvtárat, földalatti parkolót és multimédiatermet/mozit fog magába foglalni.

Utolsó előadóként Papp Tibor ismertette a közelmúltban, illetve aktuálisan is zajló érendrédi európai uniós fejlesztéseket. Megtörtént a Természet- és Környezetvédelmi Információs Központ kialakítása, amelynek fő céljai a természeti értékek megőrzése és a fenntartható fejlődés, környezetkímélő energiafelhasználás. A központba napelemeket installáltak, valamint folyamatosan zajlik a fiatalok környezettudatos oktatása, többek között hulladékgazdálkodási szempontból is. Ezenfelül felépítésre került egy futópaddal és biciklivel működtethető körhinta is. Emellett folyamatosan zajlanak a különböző tanösvények és pihenőhelyek kialakítása, a hulladékgazdálkodás megszervezése 12 községgel együttműködve, továbbá egy integrált projekt keretein belül megtörtént a Kultúraotthon felújítása, egy új óvoda kiépítése Irinyben és 2,7 kilométernyi utca korszerűsítése: aszfaltozása, vízelvezetőárkok és járdák felújítása. Folyamatban vannak a mezőgazdasági utak korszerűsítése is, illetve a helyi vállalkozók beruházásával megkezdődött a földművelés fejlesztése és a géppark felújítása is. Végezetül az Együttműködés Művészete program keretén belül a város részt vett a délnyugati helyi akciócsoporttal a korábbi években Ausztriában, Kelet-Tirolban, valamint tavaly Badacsonyban egy tapasztalatcserén is.

 

europe_for_citizens

A Republikon működését 2018-20 között az Európai Unió
„Europe for Citizens" programja támogatja.

 
republikon, fejlesztéspolitika, Érendréd, europeforcitizens