2020 Őszi Gyakornokaink

 
 

Lilla 176 Magyar Lilla vagyok, idén szereztem BA diplomát a párizsi Sciences Po-n, politológia és kormányzás szakterületen, az Európai Unióra, Közép Európára és Latin Amerikára fókuszálva. Jelenleg ugyanezen az egyetemen mesterszakos hallgatóként várospolitikával és fejlesztéssel foglalkozom. Főként annak tanulmányozása érdekel, hogy a közpolitika hogyan változtathatja meg az emberek életét különbözö városi környezetekben. Ezen kívül szenvedélyem a magyar művészet és kultúra, főként a színház, küldetésemnek tekintem hazánk gazdag kulturális örökségének terjesztését itthon és külföldön egyaránt. 
 Hanna Berbás Berbás Hannának hívnak, alapképzésemet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztem, jelenleg az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen tanulok európai és nemzetközi igazgatást. Elsősorban az Európai Unió jogrendszerével, közigazgatási joggal, valamint a német belpolitikához kötődő kérdésekkel foglalkozom. Korábban a német parlament ösztöndíjasaként öt hónapot töltöttem Berlinben.
Petra Gelencsér Petra, másodéves hallgató az ELTE szociológia mesterszakán, itt végzett alapszakon 2019-ben. Kutatási, tudományos érdeklődési területei közé tartozik a társadalmi nemek szociológiája és a politikai szociológia.
Received _369583343618015 Halász Nikolett vagyok, alapdiplomámat az ELTE Társadalomtudományi Karán szereztem szociológia szakon. Fő érdeklődési területeim a devianciák a társadalomban, deviáns csoportok, kriminálpolitika voltak. Szakdolgozatomat ezen belül a prostitúció-szexmunka paradigmaváltásának témaköréből írtam. Jelenleg tanulmányaimat az ELTE Állam és Jogtudományi Karán folytatom kriminológia mesterszakon, ahol a bűnözés okaival és a kriminálpolitika válaszaival szeretnék mélyebben foglalkozni.
  Bobák Domonkos vagyok. Miután megszereztem az első osztályú minősítést a BA (Hons) Földrajz alapképzésemben, most elindítom posztgraduális MA Nemzetközi Kapcsolatok programomat. Kutatási érdeklődési köröm széles és változatos, azonban a közelmúltban elsősorban a környezetpolitika, az éghajlat-politika, a de-politizálás és a posztpolitika, valamint a jobboldali populizmus (különösen Magyarországon) felé irányítottam a figyelmemet. Egyetemi diplomamunkám címe: „A Potemkin-örökség: a Fidesz paradox populizmusa” volt, amelyben a Fidesz kortárs politikáját vizsgáltam, és Kádár János egypárti szocialista autokráciájához hasonlítottam.

Horn Gábor

A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke 

Horn Gábor oklevelét 1980-ban, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (mai Corvinus Egyetem), közgazdász-tanári szakon szerezt...
 

Virág Andrea

Stratégiai Igazgató 

Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója az ELTE Állam-, és Jogtudományi karán politológiát, az ELTE Társadalomtudom...
 

Király Dávid

A Republikon Budapest Műhely vezetője 

Király Dávid kommunikációs szakember, várospolitikai szakértő, a Repubilikon Intézet Budapest Műhelyének vezetője a kétezres évek el...
 

Mikecz Dániel

Tudományos tanácsadó 

Mikecz Dániel az intézet tudományos tanácsadója. Politológus diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Ugyanitt véd...
 

Ranschburg Zoltán

Vezető elemző 

Ranschburg Zoltán közpolitikai szakértő, a Republikon Intézet vezető elemzője. 2011-ben filozófia és esztétika szakon diplomázott az...
 

Rét Ágnes

Programkoordinátor 

Rét Ágnes a Republikon Intézet programkoordinátor munkatársa. 2023. március 1-én csatlakozott az intézethez. Az izraeli Ort Braude C...
 

Schlanger Márton

Kutató 

Schlanger Márton a Republikon Intézet kutatója, 2019-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, m...
 

Thury György

A Republikon Budapest Műhely munkatársa 

Thury György a Republikon Budapest Műhelyének munkatársa, valamint az intézet online kommunikációjának felelőse. Az ELTE szabad bölc...