2020 Őszi Gyakornokaink

 
 

Lilla 176 Magyar Lilla vagyok, idén szereztem BA diplomát a párizsi Sciences Po-n, politológia és kormányzás szakterületen, az Európai Unióra, Közép Európára és Latin Amerikára fókuszálva. Jelenleg ugyanezen az egyetemen mesterszakos hallgatóként várospolitikával és fejlesztéssel foglalkozom. Főként annak tanulmányozása érdekel, hogy a közpolitika hogyan változtathatja meg az emberek életét különbözö városi környezetekben. Ezen kívül szenvedélyem a magyar művészet és kultúra, főként a színház, küldetésemnek tekintem hazánk gazdag kulturális örökségének terjesztését itthon és külföldön egyaránt. 
 Hanna Berbás Berbás Hannának hívnak, alapképzésemet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztem, jelenleg az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen tanulok európai és nemzetközi igazgatást. Elsősorban az Európai Unió jogrendszerével, közigazgatási joggal, valamint a német belpolitikához kötődő kérdésekkel foglalkozom. Korábban a német parlament ösztöndíjasaként öt hónapot töltöttem Berlinben.
Petra Gelencsér Petra, másodéves hallgató az ELTE szociológia mesterszakán, itt végzett alapszakon 2019-ben. Kutatási, tudományos érdeklődési területei közé tartozik a társadalmi nemek szociológiája és a politikai szociológia.
Received _369583343618015 Halász Nikolett vagyok, alapdiplomámat az ELTE Társadalomtudományi Karán szereztem szociológia szakon. Fő érdeklődési területeim a devianciák a társadalomban, deviáns csoportok, kriminálpolitika voltak. Szakdolgozatomat ezen belül a prostitúció-szexmunka paradigmaváltásának témaköréből írtam. Jelenleg tanulmányaimat az ELTE Állam és Jogtudományi Karán folytatom kriminológia mesterszakon, ahol a bűnözés okaival és a kriminálpolitika válaszaival szeretnék mélyebben foglalkozni.
  Bobák Domonkos vagyok. Miután megszereztem az első osztályú minősítést a BA (Hons) Földrajz alapképzésemben, most elindítom posztgraduális MA Nemzetközi Kapcsolatok programomat. Kutatási érdeklődési köröm széles és változatos, azonban a közelmúltban elsősorban a környezetpolitika, az éghajlat-politika, a de-politizálás és a posztpolitika, valamint a jobboldali populizmus (különösen Magyarországon) felé irányítottam a figyelmemet. Egyetemi diplomamunkám címe: „A Potemkin-örökség: a Fidesz paradox populizmusa” volt, amelyben a Fidesz kortárs politikáját vizsgáltam, és Kádár János egypárti szocialista autokráciájához hasonlítottam.

Horn Gábor

A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke 

Horn Gábor oklevelét 1980-ban, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (mai Corvinus Egyetem...
 

Virág Andrea

Stratégiai Igazgató 

Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója az ELTE Állam-, és Jogtudományi karán po...
 

Ranschburg Zoltán

Vezető elemző 

Ranschburg Zoltán közpolitikai szakértő, a Republikon Intézet vezető elemzője. 2011-ben filozófia...
 

Schlanger Márton

Kutató 

Schlanger Márton a Republikon Intézet kutatója, 2019-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegy...
 

Király Dávid

A Republikon Budapest Műhely vezetője 

Király Dávid kommunikációs szakember, várospolitikai szakértő, a Repubilikon Intézet Budapest Műh...
 

Fűzfa Csaba

Az Intézet Budapest Műhelyének szakértője, online kommunikációjának felelőse 

Fűzfa Csaba a Republikon Budapest Műhelyének szakértője, valamint az Intézet online kommunikációj...
 

Rét Ágnes

Programkoordinátor 

Rét Ágnes a Republikon Intézet programkoordinátor munkatársa. 2023. március 1-én csatlakozott az ...
 

Kápolnai Katalin

Nemzetközi pályázatok és sajtókapcsolatok felelőse 

Kápolnai Katalin PR kommunikációs szakember, az Intézetnél 2023. szeptembere óta a nemzetközi pál...
 

Mikecz Dániel

Külsős tudományos tanácsadó 

Mikecz Dániel az intézet külsős tudományos tanácsadója. Politológus diplomáját az ELTE Állam- és...