Alternatív pártok szavazói

A Mi Hazánk és Kutyapárt szavazók demográfiai jellemzői

 
 
aug.
28.

Alternatív pártok szavazói - A Mi Hazánk és Kutyapárt szavazók demográfiai jellemzői

Republikon Intézet
 

A Republikon Intézet legújabb elemzésében a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Mi Hazánk szavazóinak demográfiai jellemzőit és politikai részvételét térképeztük fel.

   - A nemek eloszlását tekintve a Kutyapárt szavazói tábora nem sokban tért el a magyar átlagtól, a Mi Hazánk szavazói körében viszont megfigyelhető a szélsőjobboldali pártoknál gyakran jellemző férfitöbbség.

   - Mindkét pártnak kevesebb a fiatal szavazója, mint a teljes választókorú népességben mért arány, ami némileg meglepő eredmény, különösen a Mi Hazánkat tekintve, mivel a radikális pártok általában fiatalabb szavazói táborral rendelkeznek.

   - Iskolai végzettséget tekintve a Kutyapárt szavazóinak átlag feletti, a Mi Hazánk szavazóknak átlag alatti az iskolázottsága. Az MKKP szavazók csupán 44 százaléka nem rendelkezik érettségivel, a Mi Hazánk szavazók körében ez az arány 55 százalék, amelyből 32 százaléknak szakmunkásképző vagy szakiskolai végzettsége sincs.

   - Lakhelyüket tekintve, Az MKKP szavazók 52 százaléka, a Mi Hazánk szavazók 78 százaléka él vidéki városban vagy faluban. A Kutyapárt felülreprezentált Budapesten (25%), míg a Mi Hazánk szavazóinak mindössze 10 százaléka él a fővárosban.

   - A két párt támogatottsága jelenleg egymáshoz nagyon közel áll (6 és 7% a pártválasztók körében), azonban lényegesen magasabb, átlag feletti a biztos szavazók aránya a Mi Hazánk táborában, míg a Kutyapárt szavazók részvétele az országos átlag alatti.

   - A Mi Hazánk támogatottsága az előző év vége óta csökken, míg a Kutyapárt másfél éve lassú ütemben erősödik. Megjegyzendő, hogyha a Kutyapárt szimpatizánsok politikai aktivitása alacsony marad, a párt rosszabb szereplésre számíthat 2024-ben, mint a Mi Hazánk.

 

A teljes kutatás ITT érhető el. 

 

Eu Co Funded En

A Republikon működését az Európai Unió támogatja.