Viszonyunk az unióhoz: euroszkeptikusok, mérsékelt EU-támogatók és föderalisták

 
 
okt.
04.

Viszonyunk az unióhoz: euroszkeptikusok, mérsékelt EU-támogatók és föderalisták

Republikon Intézet
 

Az európaiak 31 százaléka vall föderalista nézeteket, 32 százalékuk euroszkeptikus, míg 37 százalékuk mérsékelt EU-támogató – derül ki a Republikon Intézet legújabb elemzéséből, melyben az Európai Unióhoz való viszony alapján vizsgálta az európai társadalmat. Az adatok arra is rávilágítanak: nem igaz az, hogy a magyar társadalom extrém módon EU-ellenes lenne – a magyarok mintegy egyharmada még szorosabb integrációt támogatna, a nemzeti integritással szemben az Uniónak adna több jogosítványt.

20131004
Az elemzés célja az volt, hogy a hagyományos és gyakran leegyszerűsítő kérdések helyett (jó-e az ország EU-s tagsága, elégedett-e az Unióval?) komplex módon vizsgálja az EU-hoz való viszonyt. Ennek érdekében a Republikon Intézet az Eurobarometer egy 2012-es felmérése alapján komplex indexet készített, amelynek alapján három kategóriát különítettünk el: föderalistáknak nevezzük azokat, akik kifejezetten támogatnák az EU központi jogosítványainak bővítését: például közös kül- és védelempolitikát és összeurópai pártokat szeretnének. Mérsékelt EU-támogatóknak neveztük azokat, akik hangot adnak fenntartásuknak az Unió jelenlegi helyzetével kapcsolatban, de összességében inkább bizalommal tekintenek az EU-jövőjére. Végül euroszkeptikusnak nevezzük azokat, akiknek kifejezetten negatív az Unió jelenlegi helyzetéről alkotott képe, és igazán a továbbiakban sem remélnek javulást.
 
A részletes elemzés letöltése (grafikonok, adatsorok, táblázatok) (pdf)
 
 
Magyarország: három, közel azonos méretű tábor
Ami Magyarországot illeti, hazánk jól reprezentálja az egész európai társadalomra vonatkozó arányokat; 31 százaléknyi euroszkeptikus, 33 százaléknyi mérsékelt EU-támogató és 36 százaléknyi föderalista nézetet valló polgárral. A magyarok között egyáltalán nem nagyobb az Unió iránt bizalmatlan, szkeptikus polgárok aránya, a társadalom bő harmada pedig kifejezetten pártolja az integráció mélyítését. Érdemes látni azonban, hogy bár uniós viszonylatban a magyarok EU-szkepszise átlagosnak mondható, a közép-kelet-európai régióban egyedül Csehországban van szélesebb tábora az euroszkeptikusoknak. A szomszédos – valamint a balti – országokban a szkeptikusok aránya jellemzően 25 százalék alatt marad.   
 
Szkeptikus britek, pártoló szlovének, szlovákok és görögök
Az euroszkeptikus társadalmak közül kiemelkedik Nagy-Britannia, ahol tízből hatan kerültek ebbe a csoportba: a britek abszolút többsége tehát igen kritikus és pesszimista az Unió jelenlegi és jövőbeli helyzetével. Három további ország esetén találtunk még kimagaslónak a szkeptikusok arányát: Svédországban, Csehországban és Portugáliában az emberek 43-46 százaléka tartozott ebbe a kategóriába.
A minél szorosabb együttműködést legnagyobb arányban a szlovák, szlovén és görög társadalom támogatja: itt az ország közel fele válaszolt úgy, hogy pártolja a szorosabb pénzügyi, védelmi, külpolitikai együttműködést és a közös európai pártok indulásának gondolatát is.
 

elemzés, Európa