Előítéletesség, antiszemitizmus

A ComAnCE projekt kutatási eredményei II.

 
 
aug.
25.

Előítéletesség, antiszemitizmus

Republikon Intézet
 

 

Most megjelent elemzésünkben a ComAnCE (Combat Anti-Semitism in Central Europe) projekt keretében készült kérdőíves kutatás[1] eredményeit mutatjuk be. A visegrádi országok mindegyikéből részt vesz egy szervezet a projektben, így a Republikon Intézet mellett: a szlovákiai Bratislava Policy Institute, a lengyelországi Villa Decius, valamint a csehországi Civipolis. A projekt keretein belül az antiszemita gyűlöletbeszéd online térben való megjelenését vizsgáljuk. A projekt fő célja egy egyértelmű kategóriarendszer elkészítése és prezentálása az állami hatóságok, rendőrség, kutatók, valamint európai intézmények és szervek felé. 

Korábban megjelent elemzésünkben (Gyűlöletbeszéd az online térben címmel) ugyanennek a kutatásnak az online tér megítéléséről, az ott tapasztalt gyűlöletbeszédről, a közösségi média használatáról szóló részének eredményeit mutattuk be. Jelen elemzés a kutatás másik nagyobb témakörének eredményeivel foglalkozik: az alábbiakban a megkérdezettek kisebbségekkel szembeni attitűdjeit mutatjuk be, különös tekintettel a zsidókkal kapcsolatos attitűdökre.

 

A kutatás legfontosabb megállapításai 

• Facebook felhasználók körében készült kutatásunk alapján Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában is a romákkal szembeni ellenszenv a legmagasabb. Ezekben az országokban szintén ennek a csoportnak a tagjairól gondolják úgy legnagyobb arányban, hogy gyűlöletbeszédnek vannak kitéve.
• Magyarországon az etnikai és a vallási sokszínűség alacsony támogatottsággal bír, és a pozitívabbnak ítélt kulturális, illetve nyelvi sokszínűség támogatottsága sem haladja meg az 50 százalékos arányt.
• A legerősebben élő antiszemita sztereotípia a magyarok körében a zsidók befolyása a világot meghatározó folyamatokban és a gazdaságban.
• A médiában megjelenő témaköröket illetően a Soros György elleni kampányban látják a legnagyobb potenciált a zsidókkal szembeni erős ellenérzések kiváltására.

 

A teljes elemzés letöltése

  Rights Equality Citizenship

A kutatást az Európai Unió Rights, Equality and Citizenship programja támogatta

 [1] A kutatás 1001 fő online megkérdezésével készült 2019. decemberében. A kutatás nem, életkor és NUTS2 régiók szerint reprezentatív a 15 év feletti lakosságra. Jelen anyagban csak Facebook felhasználókat elemzünk.