Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

 
 
dec.
02.

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Republikon Intézet
 

Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk nem nagyobb, mint a máshol élőké. Attitűdjeik és pártokkal kapcsolatos véleményük alapján a fővárosiak most jóval „mérsékeltebb” szavazók, egyaránt kedvezőbben ítélik meg a Fideszt és a kormány intézkedéseit és eközben nyitottabbak a baloldali, liberális pártok felé is. A kutatás rámutat, hogy az MSZP továbbra is erősebb, mint a Jobbik, valamint a demokratikus ellenzék együttesen versenyképes a Fidesszel szemben Budapesten. 

A Republikon Intézet 2015 nyarán és őszén végzett országos kutatást[1] a politikai pártpreferenciákról, általános attitűdökről és a szakpolitikákkal kapcsolatos véleményekről. Ennek eredményeiből eddig a Fidesz és a baloldal szavazóit vizsgáltuk meg értékválasztásaik szerint, az alábbi elemzésben pedig a fővárosi választókkal kapcsolatos eredményeket közöljük. 

bp1 H399

Általános tendencia, hogy a választók jobbnak ítélik meg a dolgok haladását szűkebb lakóhelyükön, mint az ország egészét tekintve. A budapestiek 65 százaléka véli úgy, hogy Magyarországban rossz irányba haladnak a dolgok. Helyi szinten azonban kiegyensúlyozottabb ez az arány és pár százalékkal többen is vannak azok, akik szerint jó irányt vesznek a dolgok saját kerületükben. A fővárosi választók elégedettsége magasabb, mint a megyeszékhelyen és az egyéb városokban élőké, nagyjából a községekben lakók véleményével egyezik. Ennek oka, hogy a kerületekben kevésbé konfliktusosak a politikai ügyek, azok inkább a magasabb, fővárosi szinten generálódnak.

 

Pártok és politikusok népszerűsége

A fővárosi választók pártpreferenciáinak vizsgálata arra mutatott rá, hogy 2013 tavaszához képest a Fidesz relatíve erősebb Budapesten: országosan gyengült, a fővárosban viszont jobban szerepel, mint két éve. Ehhez képest az MSZP támogatottsága stabil, nem csökkent, de nem is nőtt a fővárosban 2013 és 2015 között, ahol egyébként most is a legerősebbek a szocialisták.

bp2 W595

A két évvel ezelőtti kutatásunkban 12 százalékos támogatottságot mértünk az Együtt-PM formációnak, azonban idén ősszel ez jelentősen csökkent még a Liberálisok támogatóival együtt is. Ebből a visszaesésből vélhetően a DK tudott profitálni. A baloldali, liberális pártok továbbra is Budapesten a legerősebbek, de előnyük elmarad az elmúlt évekéhez képest. A Jobbik 2013-hoz képest öt százalékkal tudott javítani Budapesten, azonban ez megfelel a radikális párt két év alatt mutatott országos erősödésnek. Szokatlan, hogy csökkent a bizonytalanok száma a választásokat megelőző és az azután következő év között, amely a világos pártpreferenciák megerősödésének jele.

A pártok elutasítottságára vonatkozott a kérdőívben a „Melyik pártra nem szavazna semmiképp?” kérdés. A fővárosban a Fidesz a legelutasítottabb párt 35 százalékkal, ami megfelel az országos aránynak is (37 százalék).  A kormánypárt magas népszerűsége és erős elutasítottsága jelzi az erős politikai polarizáltságot Magyarországon. A Jobbik elutasítottságának tekintetében sincs nagy különbség a fővárosi (18 százalék) és a teljes minta (17 százalék) tekintetében.  Lényeges a különbség azonban a baloldali pártokat illetően. A DK esetében nagyobb fővárosi elutasítottságot mértünk (18 százalék), mint országos szinten (11 százalék). Az MSZP-nél az arány éppen a fordítottja: míg Budapesten a válaszadóknak csupán 15 százaléka mondta azt, hogy semmi esetre sem szavazna az MSZP-re, az ország egészét tekintve ez az érték 23 százalék.

bp3 W595

A kutatás során kíváncsiak voltunk arra is, hogy mekkora támogatottsággal rendelkeznek a vezető fővárosi politikusok, így Horváth Csaba, a legnagyobb ellenzéki frakció vezetője, Tarlós István főpolgármester valamint lehetséges utóda, Kocsis Máté, 8. kerületi polgármester és a Fidesz budapesti elnöke. A fővárosi politikusok közül Horváth Csaba tudott csak erősödni ősszel a nyár elején mértekhez képest. Tarlós István és Kocsis Máté is 6-6 százalékpontnyival kisebb támogatottsággal bír, mint nyár elején. Bár Tarlós István a legnépszerűbb budapesti politikus, azonban ez mégsem olyan kiugró, mint a Fidesz és az MSZP között mért különbség. A Fidesz támogatottsága tehát nem mutatkozik meg a nagyobbik kormánypárt fővárosi politikusainak népszerűségében.

 

Szakpolitikai preferenciák

2013-hoz képest a fővárosiak szakpolitikai kérdésekben mért attitűdje sok esetben változott, döntően két irányban: kevésbé kormányellenes az aktuális ügyekben, és kevésbé liberálisak a gazdaságpolitikai ügyekben. A változás hátterében több ok állhat, egyrészt a 2010 óta többségében Fideszes önkormányzatok és főpolgármester hatással bír a kormányzati intézkedések megítélésére, minta amilyen az iskolák államosítása, valamint közmunka rendszere. Másrészt a markáns, önálló liberális párt hiánya miatt is kevésbé jelennek meg liberális üzenetek, mint pl. állam és egyház viszonya. A baloldali szakpolitikai igények mögött a szegénység növekedése, ill. annak súlyosságára vonatkozó általános érzület fedezhető fel. A lecsúszástól való egzisztenciális félelem miatt fokozódik tehát az állami segítség preferálása, ilyen a tandíj elutasítása, a 13. havi nyugdíj és egyéb szociális támogatás igénylése.

bp4 W595

A budapesti olimpia megrendezését a fővárosiak döntő többsége, 59 százaléka támogatná, a teljes népességen belül ez már csak 48 százalék szemben a 45 százaléknyi elutasítóval. A megyeszékhelyeken és a községekben magasabb az olimpiát elutasítók aránya (44-49 százalék, ill. 37-53 százalék). A pártpreferenciák szerinti bontásban a Fidesz szavazóinál egyértelmű az olimpia támogatottsága, míg a baloldali pártok inkább ellenzik annak megtartását. A DK szavazói egyöntetűen állnak ki az olimpia ellen, náluk más kérdéssel kapcsolatban is tapasztalható ez a határozottság.

Az elemzés letöltése

 


[1] Mindkét kutatás országos, reprezentatív mintán készült, 2000 fő ill. 1000 fő személyes megkeresésével, 2015 június/júliusában, ill. szeptember második hetében. Az elemzés során az Együtt, PM és Liberális szavazókat pártpreferencia esetén együtt kezeltük az alacsony elemszám miatt.