Virág Andrea

Stratégiai Igazgató

 
 

Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója az ELTE Állam-, és Jogtudományi karán politológiát, az ELTE Társadalomtudományi karán statisztikát, az ELTE Bölcsészettudományi karán pedig történelmet hallgatott. Fő kutatási területei közé tartozik a magyar választói magatartás és pártrendszer, valamint a kvantitatív kutatásokban jelentkező kontextushatások. Korábban egyetemi kutatások során szerzett tapasztalatott a kvantitatív és kvalitatív módszerekben, részt vett az MTA RECENS kutatócsoport munkájában, továbbá az ELTE TÁTK-n demonstrátorként statisztikát oktatott szociológus és társadalmi tanulmányok szakos hallgatóknak. 2016-ban csatlakozott kutatóként a Republikon Intézet csapatához. Kutatóként, majd kutatásvezetőként ő felelt az Intézetünkben zajló elemzésekért és kutatásokért, majd feladatköre kiegészült a nemzetközi projektek irányításával és az Intézet nemzetközi kapcsolatainak kezelésével.